สัญลักษณ์ วาล์ว ควบคุมต่างๆ

P&IDs (Piping & Instrumentation Diagrams)

ตัวอย่าง Process and Instrument Diagram (P&ID)

สัญลักษณ์ข้างต้น จะเป็น ในลักษณะแผนภาพไดอะแกรม ส่วนความหมายสัญลักษณ์ แต่ละตัว มาดูกันนะคะ

 

สำหรับงาน  สัญลักษณ์ Piping