installation hot water meter

installation hot water meter

งานติดตั้ง  hot water meter

จัดจำหน่าย มิตเตอร์น้ำร้อน  หากโรงงานใกล้ๆ จะมีบริการติดตั้งให้ด้วยนะ

งานมิตเตอร์น้ำร้อน หลากหลายยี่ห้อ ลูกค้าสามารถแจ้งยี่ห้อ หรือรุ่นที่ต้องการได้เลย  หรือให้ทางบริษัท อันดาเทค เลือกรุ่นให้ ได้นะ

งานติดตั้งมิตเตอร์น้ำร้อนในภาพ    จะเป็นขนาด  3"  นะ หน้าเป็นจะเป็น DIN  PN16  จะเป็นหน้าแปลนซึ่งหาสินค้าได้ง่าย

 

ติดต่อสอบถาม  อันดาเทค  ::   096-941-5569  หรือ line : @andatech  

ปรึกษา สอบถาม  วางแผนการทำงาน

ติดต่อ     คุณอภิรัตน์ 0855651695

บริษัท อันดาเทค จำกัด
743 ซ.ทวีรัตน์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tax ID : 0835554005732
Tel : +66 0855651695 Line : @andatech
E-mail : andatechn@gmail.com