การเลือกใช้ สามทาง ลด (แบบสวม แบบเกลียว )

การเลือกใช้สามทาง หรือสามทางลด

กรณี สามทาง upvc มีขนาดไม่ตรง กับ หน้างาน ไม่มีของ หรือ ไม่มีสเปค ผลิต

เช่น

  • สามทาง  1" ทั้ง 3 ทาง  มีสินค้า
  • สามทาง ลด  1" x 1/2"  มีสินค้า  สำหรับแบบสวม
  • กรณีลูกค้า ต้องการ สามทางลด  1" x 1/2"  แบบเกลียว  ไม่มีสินค้า

เนื่องจากสามทางลด ฝั่งลดเป็นเกลียว   โดยฝั่งนี้ลูกค้านำไปวัดค่าความดัน pressure gauge   ทำให้ต้องใช้แบบเกลียว  เช่น 1/2"   ดังนั้นแอดมินจึงแนะนำ ให้ลูกค้าซื้อสินค้า 2 ชิ้น

  1. Tee 1" ( สามทาง  1" )
  2.  Reducer busting ( s x t )  1"x1/2"   ( ลดเหลียมเกลียวใน  1/2" )

นำส่วนของลดเหลี่ยม เกลียวในต่อกับ  pressure gauge   ได้ทันที

แอดมินจะอัพเดตภาพให้เพิ่มเติมนะคะ

 

 

ภาพประกอบเพิ่มเติม