[ผลงาน] Economizer ตอนที่ 2

สำหรับผลงานการ ตัดเปลี่ยน รื้อใหม่ ของ Economizer ในตอนที่ 1 สามารถคลิกชมได้ที่นี่ 

การเปลี่ยน แผง Economizer นี้ใช้เวลาในการดำเนินการ ประมาณ 10 วัน พร้อมทั้งทำตรวจสอบ  Hydrostatic Test เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของ Tube Economizer ด้วย

รูปที่ 12 จัดเตรียมพื้นที่สำหรับเคลื่อนย้ายตัว Tube Economizer ชุดที่ 4 และชุดที่ 5 เข้าประกอบติดตั้ง

รูปที่ 13 การปรับระยะตัว Hanger ของชุด Tube Economizer ชุดที่ 4 และชุดที่ 5 เพื่อเข้าประกอบติดตั้ง

รูปที่ 14 การขนย้ายตัว Tube Economizer ชุดที่ 4 และชุดที่ 5 เข้าประกอบติดตั้ง

รูปที่ 15 งานเชื่อมตัว Hanger ติดตั้งชุด Tube Economizer ชุดที่ 4 และชุดที่ 5

รูปที่ 16  แสดงการติดตั้งชุด Tube Economizer ชุดที่ 4 และชุดที่ 5

รูปที่ 17  การเชื่อมประกอบติดตั้งตัว Header เข้ากับชุด Tube Economizer ชุดที่ 4

รูปที่ 18 การเชื่อมประกอบติดตั้งตัว Header เข้ากับชุด Tube Economizer ชุดที่ 5

รูปที่ 19 การตรวจสอบรอยเชื่อมโดยการทำ PT Test  ของ Tube Economizer ชุดที่ 4

รูปที่ 20 การตรวจสอบรอยเชื่อมโดยการทำ PT Test  ของ Tube Economizer ชุดที่ 5

รูปที่ 21 กราฟที่ใช้ในการทดสอบ Hydrostatic Test ตรวจสอบการรั่วซึมของ Tube Economizer

>>   Thank You   <<

บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทโดยตรง หากท่านใดคัดลอก ดัดแปลงภาพ นำภาพไปประกอบการนำเสนอในเชิงพาณิชย์ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ดังกล่าว สำหรับท่านใด มหาลัย หรือโรงเรียนการช่างต่างๆ  ต้องการเป็นกรณีศึกษา สามารถขอไฟล์ต้นฉบับกับทางบริษัทเราได้

line : @andatech หรือ คลิกที่นี่  https://line.me/R/ti/p/@andatech

 

ขอบคุณค่ะ ( ADMIN  ANDATECH )

 

ปรึกษา สอบถาม  วางแผนการทำงาน

ติดต่อ     คุณอภิรัตน์ 0855651695

บริษัท อันดาเทค จำกัด
743 ม.1 ซ.ทวีรัตน์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tax ID : 0835554005732
Tel : +66 0855651695 Line : @andatech
E-mail : andatechn@gmail.com