บริการซ่อม เปลี่ยน อะไหล่ @โรงงานอุตสาหกรรม

บริการ ซ่อมเครื่องจักร ภายในโรงงาน ระบบท่อ ระบบวาล์ว ระบบไฟฟ้า หรือ การเดินสายต่างๆ ภายในโรงงาน ทางบริษัทอันดาเทค พร้อมบริการดูหน้างาน และประเมินราคาซ่อมได้อย่างเร็วที่สุด

ตัวอย่างงานบริการซ่อมของเรา จะมีหลายอย่างดังนี้

 

 

แก้ไขระบบท่อน้ำดับเพลิง พร้อมจัดหาอะไหล่ แก้ไขอย่างทันที

 

 

แก้ไขระบบท่อน้ำดับเพลิง พร้อมจัดหาอะไหล่ แก้ไขอย่างทันที