เปลี่ยน Superheat tube (งานตัดเปลี่ยน รับเหมา งานรื้อ งานประกอบ)

Replacement Superheat Tube  งานเปลี่ยน Superheat ซุปเปอร์ฮีต

บริษัท อันดาเทค จำกัด  บริษัทอยู่ในพื้นที่หาดใหญ่  รับบริการเปลี่ยน  Superheat ทั้งระบบ ซึ่ง Superheat  เหล่านี้ จะใช้ในโรงไฟฟ้าเป็นหลัก

สำหรับงานโปรเจ็ค งานสเปเชียล เราจะมีรายงานสรุปให้กับลูกค้า  ซึ่งเป็นรายงานอธิบายขั้นตอนทำงาน

=

กระบวณการตัดรื้อตัวท่อ Superheat และ ตัวท่อ Header ตัวเก่าออก

ตัว header ทำการตัดท่อ Superheat ตัวเก่าออก แล้วทำการเจาะรูเพื่อประกอบท่อตัวใหม่

งานเตรียมหน้าผิว  ขัดเจียรรูท่อ Header สำหรับประกอบติดตั้งท่อ Superheat ตัวใหม่

งานเตรียมผิวงานเชื่อม ขัดเจียรผิวท่อ Superheat ชุดเก่า เพื่อใช้ประกอบเชื่อมเข้ากับท่อ Superheat ตัวใหม่

 

งานตัดแต่งตัวท่อ Superheat ให้ได้ขนาดความยาว และ งานขัดเจียร ทำความสะอาดผิวบริเวณที่ทำการเชื่อม

เริ่มงานติดตั้งตัวท่อ Superheat โดยการติดตั้งตัว Header เข้ากับท่อ Superheat  ส่วนด้านข้างทั้งสองข้าง

การประกอบติดตั้งตัวท่อ Superheat ใช้ในการเชื่อมอาร์กอน โดยเริ่มติดตั้ง ท่อจากแถวด้านในก่อน

การประกอบติดตั้งตัวท่อ Superheat ใช้ในการเชื่อมอาร์กอน ติดตั้งท่อแถวที่อยู่ด้านนอก

การเชื่อมอาร์กอนประกอบติดตั้งตัวท่อ  Superheat เข้ากับตัว Header