รับสมัคร HR Human Resource (ทรัพยากรบุคคล)

รับสมัครงานตำแหน่ง :: HR (Human Resources) หรือ ทรัพยากรบุคคล

สถานที่ ทำงาน บริษัท BP AUTOTECH   อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

สอบถามเพิ่มเติม 096-941-5569 085-565-1695 

=======

สถานะปัจุบัน  เปิดรับสมัคร   update 15/12/2564

======

หน้าที่

 • จัดทำประวัติ พนักงาน
 • จัดทำเอกสาร ต่างๆ ของแผนกบุคคล
 • จัดทำระบบเอกสาร จ้างงาน สรรหา และ ประเมินผลงาน
 • สรรหา และ พัฒนา บุคลากร จัดทำรายงานด้าน งานบุคคล
 • จัดทำ Job desciption ของพนักงาน
 • จัดทำ เป้าหมาย และ แบบประเมิน พนักงาน
 • จัดทำ เงินเดือนพนักงาน
 • จัดทำสถิติ ป่วย สาย ลา ขาด พนักงาน
 • ตรวจสอบและคำนวนค่าล่างเวลา
 • ดูแล ด้านสวัสดิการ ของพนักงาน
 • ดูแล ประสานงาน หน่วยงานรัฐ เกี่ยวกับบริษัท
 • ดูแล ประสานงาน สิทธิต่างๆ ของพนักงาน
 • ดูแล ประสานงาน เรื่องการเดินทางที่พัก พนักงาน

สิ่งที่ต้องการ

 • มีประสบการณ์  2 ปี
 • ขับรถยนต์ได้

เงินเดือน  ขึ้นอยู่กับความสามารถ  หรือ ระบุเงินเดือนที่ต้องการ ในใบรับสมัครงานได้

สถานที่ทำงาน 

 • BP Autotech Engineering Co.,Ltd.  บริษัท บีพี ออโตเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด. 97 ถ.จันทร์ประทีป ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

======

วิธีการสมัคร  หรือ สอบถามเพิ่มเติม 

 • ประวัติส่วนตัว ข้อมูลติดต่อ  ความสามารถ หรือผลงาน ต่างๆ
 • ส่งประวัติ ข้อมูลต่างๆเพือพิจารณา  andatechn@gmail.com และ hr.bpautotech@gmail.com 
 • line : @andatech
 • ทางบริษัทขอพิจารณาประวัติ จากนั้นจะโทรติดต่อสำหรับนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง

===