การสัมมนา การอนุรักษ์พลังงาน เเละ การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้

การสัมมนา การอนุรักษ์พลังงานเเละการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้

Energy Conservation and Waste Heat Recovery Seminar  at Hatyai

สำหรับงานสัมนา ทางบริษัทรับจัดสัมนา มีหัวข้อดังนี้

  • Basic of steam
  • Boiler Efficiency
  • Cobustion Technology
  • Thermax Heating Product Range
  • Thermowiz Plus smart Controller
  • Case Study

สำหรับเอกสารงานสัมนา หากท่านในสนใจ

ขอข้อมูลเพิ่มเติมใน ทางแอดมินจะส่งที่อยู่ไฟล์

เมลล์ andatechn@gmail.com

หรือ line : @andatech

ขออนุญาติไม่โทรเข้าขอไฟล์นะคะ ในดาวน์โหลดผ่านทางเมลล์นะคะ  เนื้อหาตัวนี้ส่วนมากจะเป็นหัวข้อคำบรรยาย

 

ภาพอบรมการสัมมนา การอนุรักษ์พลังงานเเละการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้

Energy Conservation and Waste Heat Recovery Seminar  at Hatyai


งานนี้ทางบริษัท อันดาเทค ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมนา แลกเปลี่ยนความรู้ และเพิ่มเติมความรู้ในด้านวิศวะกรรม เกียวกับ บอยเลอร์ อีเอสพี ESP การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในโรงงาน การใช้พลังงานความร้อนจากเผาไหม้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะยุคสมัยมมีการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเปลี่ยนด้วย

บรรยายกาศภาพสัมมนา