กสอ. เปิดมาตรการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ และ ประชาชน COVID-19

กสอ. เปิดมาตรการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ และ ประชาชน

กสอ. เปิดมาตรการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ และ ประชาชน  ร่วมฝ่าวิกฤกต COVID-19

 

ศึกษาเพิ่มเติม  https://www.dip.go.th/th/category/news/2020-05-22-16-14-32