รองาน

BOILER MAINTENANCE

บอยเลอร์ BOILER หรือ หม้อไอน้ำ เป็นอุปกรณ์หลักสำหรับการผลิตไอน้ำ จึงทำให้เกิดความดันที่นำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตหรือขับเคลื่อนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ

สำหรับด้านไฟ ของหม้อไอน้ำ จะมีปัญหาหลัก ๆ เช่น ประสิทธิภาพของการเผาไหม้,เขม่าต่างๆ ทำให้เกิดการอุดตันภายใน

ในด้านน้ำจะมีปัญหาด้านตะกรัน เกาะแน่น ด้านการกัดกร่อนของท่อ และ แครี่โอเวอร์ การเพิ่มการผลิตไอน้ำอย่างกะทันหัน ระดับน้ำในหม้อไอน้ำสูงเกินไป สารละลายต่างๆในหม้อไอน้ำมีค่าสูง เป็นต้น

 

 

ปัญหาท่อรั่ว ซ่อม เชื่อม งานด่วน ซ่อมเสร็จภายใน 24 ซม.

บอยเลอร์ BOILER หรือ หม้อไอน้ำ เป็นอุปกรณ์หลักสำหรับการผลิตไอน้ำ จึงทำให้เกิดความดันที่นำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตหรือขับเคลื่อนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ

สำหรับด้านไฟ ของหม้อไอน้ำ จะมีปัญหาหลัก ๆ เช่น ประสิทธิภาพของการเผาไหม้,เขม่า และในด้านน้ำจะมีปัญหาด้านตะกรัน เกาะแน่น ด้านการกัดกร่อนของท่อ และ แครี่โอเวอร์ การเพิ่มการผลิตไอน้ำอย่างกะทันหัน ระดับน้ำในหม้อไอน้ำสูงเกินไป สารละลายต่างๆในหม้อไอน้ำมีค่าสูง เป็นต้น

 

 

ปัญหาเขม่า ในบอยเลอร์

บอยเลอร์ BOILER หรือ หม้อไอน้ำ เป็นอุปกรณ์หลักสำหรับการผลิตไอน้ำ จึงทำให้เกิดความดันที่นำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตหรือขับเคลื่อนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ

สำหรับด้านไฟ ของหม้อไอน้ำ จะมีปัญหาหลัก ๆ เช่น ประสิทธิภาพของการเผาไหม้,เขม่า และในด้านน้ำจะมีปัญหาด้านตะกรัน เกาะแน่น ด้านการกัดกร่อนของท่อ และ แครี่โอเวอร์ การเพิ่มการผลิตไอน้ำอย่างกะทันหัน ระดับน้ำในหม้อไอน้ำสูงเกินไป สารละลายต่างๆในหม้อไอน้ำมีค่าสูง เป็นต้น

 

 

ปัญหาเขม่า ในบอยเลอร์

บอยเลอร์ BOILER หรือ หม้อไอน้ำ เป็นอุปกรณ์หลักสำหรับการผลิตไอน้ำ จึงทำให้เกิดความดันที่นำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตหรือขับเคลื่อนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ

สำหรับด้านไฟ ของหม้อไอน้ำ จะมีปัญหาหลัก ๆ เช่น ประสิทธิภาพของการเผาไหม้,เขม่า และในด้านน้ำจะมีปัญหาด้านตะกรัน เกาะแน่น ด้านการกัดกร่อนของท่อ และ แครี่โอเวอร์ การเพิ่มการผลิตไอน้ำอย่างกะทันหัน ระดับน้ำในหม้อไอน้ำสูงเกินไป สารละลายต่างๆในหม้อไอน้ำมีค่าสูง เป็นต้น

 

 

หากท่านกำลังมองหา วิศวกรชำนาญด้าน บอยเลอร์ หม้อไอน้ำ ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งทาง บริษัทอันดาเทค มีประสบการณ์ ตั้งแต่ การติดตั้ง ระบบคอนโทรลต่างๆ และเราพร้อมแก้ไขหน้างานตลอด

ตอนนี้เขตการให้บริการ เราจะมี พื้นที่ อ.หาดใหญ่ อ.เมือง จ.สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง เช่นพัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช จะมีวิศวกรพร้อมเข้าหน้างานเพื่อดูงานต่างๆ